Hur går det till?

Här nedan ser du vilka olika processsteg som vi går igenom tillsammans för att skapa en energilösning skräddarsydd för dig.


  • Vid ett första möte går vi igenom nyckeltal och diskuterar igenom de olika processtegen i en möjlig affär tillsammans.

  • Neovas experter utreder ert värmebehov under en verifieringsfas.

  • Vi enas om ett avtalsupplägg samt utseende på er nya biobränsleanläggning.

  • Neova investerar och driftsätter er nya biobränsleanläggning.

  • Värmeleveransen påbörjas.