Vilka är vi på Neova?

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på cirka 450 MSEK år 2014. Bolaget ingår i den finska VAPO-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 5,5 miljarder kronor. Vapo-gruppen ägt till 51 % av den finska staten och till 49 % av ett konsortium av finska kommunala energibolag. Med ett produktsortiment av torv, fjärrvärme och färdig värme tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi.


Stor erfarenhet av värmeleveranser

Inom produktområde Värme äger och driver Neova 10 fjärrvärmenät och ett 40-tal produktionsanläggningar runt om i Sverige. Produktionsanläggningarna förser äldreboenden och skolor, såväl som sågverk och andra industrier, med värme - dygnet runt, året om. Den totala energivolymen är ca 450 GWh.


Energiskiftet - Nu erbjuder vi industrin den lösning vi själva använt

Nu gör vi på Neova en nysatsning på att byta ut fossil bränsleförbränning mot biobränslebaserad energiproduktion. Inom Neova har vi fasat ut i stort sett all fossil bränsleförbränning. Nu vill vi göra samma resa tillsammans med dig som industriföretag och delar med oss av våra erfarenheter och vår expertis.