Biobränsle - miljövänlig energi
Svenskt fast biobränsle ger hållbar energi till ditt företag och bibehåller såväl skogens naturvärden som den ekologiska mångfalden.

Läs Mer
Låt oss sköta driften och underhållet !
Neova har mångårig erfarenhet och kompetens av att använda biobränsle.

Läs Mer
Fokusera på din kärnverksamhet
Vi erbjuder en helhetslösning. Med Neovas hjälp kan du fokusera på din kärnverksamhet samtidigt som du stärker din miljöprofil.

Läs Mer
Byt till biobränsle
Att ställa om från fossil bränsleeldning till bioenergi är nödvändigt för en miljömässigt hållbar energianvändning. För att minska utsläppen av växthusgaser har myndigheterna under senare år höjt koldioxid- och energiskatten för tillverkande industri. Inom Neova har vi fasat ut i stort sett all oljeförbränning. Nu vill vi göra samma resa tillsammans med dig som industriföretag och delar med oss av våra erfarenheter och vår expertis.

Neovas erbjudande
Hur går det till?
Vid ett första möte går vi igenom nyckeltal och diskuterar igenom de olika processtegen mot ett möjligt partnerskap.
Tryck på "Så blir du kund" för att läsa mer!

Så blir du kund
Så här tycker våra kunder
Neova har ett 40-tal bioenergianläggningar i drift runt om i landet. Här är kommentarer från några av våra kunder.

Kunder tycker till